Betsy Eeckhout les geodes


GEODEN of het mysterie van de holtes

De geoden zijn de verborgen tuinen van de mens met hun intimiteit, kwetsbaarheid, verbeelding, speelsheid en hun erotische droombeelden


De geoden van Betsy Eeckhout zijn als gespleten kokosnoten.
Deze holtes zijn offers aan het heelal. Ze hebben iets magisch, magnetisch, een biologische broosheid, en verwijzen naar het geologische binnenste van de aarde.
Deze eivormige massa’s hebben door de eeuwen heen lagen sedimenten geweven die ieder van hen uniek heeft gemaakt en de intimiteit van hun kristalen verfijndheid onthuld. We hebben hier een subtiele zoektocht naar evenwicht en formele perfectie.
Soms weet men niet goed meer in welke wereld men zich bevindt, de minerale, plantaardige of dierlijke, alles is met alles vermengd . Aan de toeschouwer om zijn verbeelding te stimuleren om deze holtes die het begin van de wereld en de bruisende elementen oproepen een eigen plaats te geven en de verborgen zin ervan te begrijpen.

Michèle Minne (kunstcritica)


top